หัวหน้าส่วนราชการ

boss wilailak2
 
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอคอนลิงค์

กิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียน!!!
การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์    
 

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ที่ตั้งหน่วยงาน

 

กำลังออนไลน์

มี 219 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

057333
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
93
1007
55312
2277
4320
57333

Your IP: 103.55.142.126
2021-10-17 16:13

ขั้นตอน

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์  พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ
3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ
    3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน
          - จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขบกพร่อง
    3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน
          - เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต  
4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาตเอกสารประกอบคำขอ
1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์  (แบบ ข.ส.2)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)
6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์  ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์

   -ขออนุญาตขายปลีก                 100  บาท
   -ขออนุญาตขายปลีกและส่ง        300  บาท

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่