เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานประกวดไข่ไก่ จากผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในแปดริ้ว ภายในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีฟาร์มส่งไข่ไก่เข้าประกวด จำนวน 92 ฟาร์ม สรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชิต บุญช่วย (บริษัท เกียรติดำรงชัย จำกัด ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนวัตร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ (บริษัท ธนวัตรฟาร์ม จำกัด สาขา 2 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนวัตร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ (บริษัท ธนวัตรฟาร์ม จำกัด ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13