แผนการดำเนินงานโรคบรูเซลโลซิส โรคทูเบอร์คูโลซิส โรคพาราทูเบอร์คูโลซิสและโรคพยาธิในเม็ดเลือด
ในโคนม โคเนื้อสำหรับทำพันธุ์ และกระบือสำหรับทำพันธุ์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๔   << คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร