กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  << คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร